Nasjonalbiblioteket Henrik Ibsens gate

Nytt kartsenter, publikumsarealer og Kafé Å

IntArk& Ark. KatrineK, Andersen Interiørarkitekter, Ark Sindre Hakstad

Foto. Jon Gorospe og Yvonne Wilhelmsen