Illustrasjonsbilde av menigheten

Ullern Menighet

KatrineK bistår i planlegging av ny barnehage, samt total renovering av kapell og menighetshus, herunder ny cafe. 

Prosjektet tegnes av Driv Arkitekter og Skaara Arkitekter. Katrine sitter i byggegruppen for prosjektet, og arbeider som frivillig fagressurs.

0